Verantwoording Bijbelvertaling 2023 (BV23)

18 januari 2021, aangepast op 16-9-23


Wij zijn van mening dat iedereen vrij over de tekst van de Bijbel moet kunnen beschikken, in een betrouwbare, makkelijk leesbare vertaling. Daarom starten we met het project "Bijbelvertaling 2023"...


Bijbelvertaling 2023

Op de meeste moderne vertalingen van de Bijbel zijn beperkingen vanwege copyright. Je mag maar beperkt teksten gebruiken in artikelen en boeken. Gods Woord is echter bedoeld voor iedereen en we zien het dan ook als een opdracht om dit gratis te verspreiden. Mede daarom hebben we besloten om een 'eigen' vertaling op te zetten.

Deze vertaling baseren we op de grondteksten, Statenvertalingen en andere vertalingen, maar dan geschreven in moderner Nederlands . Waar mogelijk of nodig voorzien we een tekst van een uitleg. 

We pretenderen niet dat we ervaren Bijbelvertalers zijn en zijn ook geen taalkundigen. We willen dat de Bijbel voor iedereen bereikbaar is en schrijven dan ook gewoon als enthousiaste gelovigen, inclusief onze taalkundige tekortkomingen. Het gaat ons om de boodschap, niet om de verpakking.

 

Wil je teksten dieper onderzoeken, lees dan bijvoorbeeld de Statenvertaling erbij. Deze vertaling is lastiger te lezen, maar wel vrij nauwkeurig. Verder zijn er bij elk vers ook aantekeningen beschikbaar. Zo kun je de tekst vergelijken en een beter beeld vormen van hoe teksten bedoeld zijn.

 

Kritiek

We zien toch regelmatig in vertalingen dat er nogal vrij wordt omgesprongen met de oorspronkelijke tekst om tot een leesbaar resultaat te komen. Zeker de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is daar een voorbeeld van. Daarin is toch wel veel opgeofferd voor de leesbaarheid en, in mijn ogen erger, ook voor een politiek-correcte aanpassing gekozen.

Zo zijn er aanpassingen die de kracht van teksten wegnemen en zelfs teksten een andere betekenis geven. Streven naar een prettig leesbare vertaling in de taal van nu is een uitstekend idee, maar het mag niet ten koste gaan van wat er werkelijk staat, laat staan van de waarheid. Daarom kiezen we er voor om bij twijfels of onduidelijkheid een uitleg te geven. Iedereen kan dan zelf onderzoeken en conclusies trekken.

We zullen in artikelen rondom de tekst regelmatig afwijkingen in andere vertalingen aanhalen en proberen aan te tonen waarom die afwijkingen niet lijken te kloppen. Niet om te veroordelen of uit disrespect voor de inzet van vertalers, maar omdat we het Woord serieus nemen. We willen onderzoeken en waar nodig bekritiseren, niet besmeuren.

 

Leesbijbel

Ik ben geen schriftgeleerde. Ik ben ook maar een gewone, gelovige schrijver. De Bijbel is echter niet bedoeld voor schriftgeleerden, maar voor iedereen! De apostelen waren ook gewone mensen, vissers, handelaren en dergelijke. Het waren niet allemaal intellectuelen, maar gewone mannen die Jezus volgden en op hun manier het Evangelie vertelden. Daarom schrijf ik aan deze 'Leesbijbel'.

Geleerden verzanden soms te diep in teksten. Je kunt de Bijbel heel (ver)taalkundig uitbrengen, maar dat maakt het wel moeilijk leesbaar en minder te begrijpen de gewone mens. Met dit project proberen we de Bijbel weer bij de mensen te brengen.

 

Nee, ik heb de waarheid niet in pacht en betwist ook niet de kunde, goede wil en ijver van Bijbelvertalers. Het is echter wel mijn overtuiging dat God tot gewone mensen spreekt en daar iedereen voor kan gebruiken. Het is mijn diep verlangen om zoekenden te vertellen over die geweldige Vader en ze op weg te helpen om thuis te komen bij onze Schepper.

Gods Woord is de waarheid! Met dit project proberen we zo goed mogelijk die waarheid voor iedereen beschikbaar te maken. Niet als wetenschappers, maar als gewone mensen met een diep geloof in de waarheid van de Bijbel. 

 

Opzet

We begrijpen heel goed dat we als klein team, met maar één schrijver, niet even de hele Bijbel kunnen vertalen. Daarom hebben we voor een andere aanpak gekozen. We gaan kriskras door de Bijbel heen en brengen korte studies over verzen. Die verzen vertalen we grondig en dan voegen we ze samen tot tekst.

Dit project kan jaren duren en in het begin is er maar heel weinig tekst beschikbaar, maar volg ons en je ziet het project groeien! Ons hoofddoel is om mensen weer in contact te brengen met God. We doen dit gratis en op eigen kosten.

Kijk dus regelmatig op onze homepage of op het overzicht van 'Bijbelvertaling 2023'.

Goed idee om even een bladwijzer aan te maken...

 

Copyright

Teksten die door ons zijn vertaald mogen door iedereen gebruikt worden, mits onveranderd en met eerbied voor Gods Woord. Om de tekst te beschermen tegen uitbuiting en misbruik, claimen we wel copyright op ons werk. Gebruik de teksten goed, lees ze en deel ze gratis uit. Wijs ook anderen op dit project en help ze op weg in de Bijbel.

Wil je echter commercieel met deze vertaling aan de slag, bijvoorbeeld om een betaalde papieren of digitale uitgave te maken, dan is een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons nodig en moeten worden aangetoond dat winst geen doel is. We begrijpen dat het drukken van papieren uitgaven geld kost en lonen betaald moeten worden, maar winst maken op Gods Woord mag niet de bedoeling zijn!

 

Steun

We vragen niet om geld en zien dit als een prachtige taak. Gebedssteun is uiteraard wel altijd van harte welkom! Het is ook belangrijk dat mensen op dit project worden gewezen, dus deel ons werk met anderen.

Zie je onjuistheden in teksten, plaats dan een opmerking bij de teksten. Wij controleren elke reactie voordat ze eventueel worden geplaatst. Wil je de reactie onzichtbaar houden voor anderen, vermeld dat dan even in je reactie. We hebben helaas niet de tijd en capaciteit om iedere reactie uitgebreid te beantwoorden, zullen dat ook niet doen, maar staan zeker open voor correcties!

 

Team Zout, 18 jan. 2021, aangepast 6 sep. 2023


Rating: 5 sterren
1 stem

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet getoond! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.