Het boek Genesis

31-1-2024, gewijzigd 12-4-24


Genesis

De Hebreeuwse naam van het boek dat wij kennen als Genesis, is 'beresjiet'. Dit betekent 'In het begin'. Het woord 'Genesis' betekent oorsprong, bron, wording en is afkomstig uit de Griekse vertaling.

 

Het boek wordt traditioneel toegeschreven aan Mozes, maar er zijn aanwijzingen dat dit niet voor alle teksten klopt. Het is ook onzeker of Mozes het zelf heeft geschreven of dat hij al eerder geschreven materiaal samenvoegde. Hoewel daar geen bewijzen voor zijn, is het zeker mogelijk dat ook de eerste mensen al konden schrijven en dat dus de hele Bijbelse geschiedenis oorspronkelijk al schriftelijk werd doorgegeven.

Overigens is de mondelinge overdracht van teksten door de Hebreeën extreem accuraat gebleken. Maar eventueel gebruikte kleitabletten en geschriften zullen waarschijnlijk verloren zijn gegaan in de zondvloed.

 

Dommer

Als gevolg van de onbijbelse evolutieleer gaat men er meestal vanuit dat de eerste generaties mensen niet konden schrijven en minder intelligent waren dan de hedendaagse mens. De mens zou immers steeds 'slimmer' worden als gevolg van de evolutie. Dit is echter onzin. Zelfs de oudste teksten uit de Bijbel tonen eerder een grotere intelligentie dan een kleinere, qua inhoud, schrijfstijl en compositie.

Nergens blijkt dat de mens eerst 'dom' was. Sterker nog: het lijkt eerder dat we steeds 'dommer' worden, gezien de toestand in de wereld. Het is dankzij eeuwenlange uitvindingen dat we nu meer weten en kunnen, maar dat heeft niets met groei van intelligentie te maken. Eerder met toegenomen technische mogelijkheden.

 

Indeling

Het boek Genesis is opgedeeld in verschillende onderdelen.

Een eerste ruwe indeling (we plaatsen later een gedetailleerde indeling):

 

- De schepping, Adam en Eva en het paradijs, de eerste zonde en de verbanning

- De mens tussen de verbanning en de zondvloed

- De zondvloed en de nasleep en wederopbouw

- Abraham, Isaak, Jacob en Jozef

 

Later in de Bijbel wordt regelmatig naar Genesis verwezen. Het is de basis van meerdere religies en stromingen, maar ook de basis van controverses, weerstand en misleiding. Juist daarom is een diepe studie over dit boek zo belangrijk, ook om misverstanden, dwalingen en misleidingen te weerleggen.

 

Aan dit artikel zal regelmatig info worden toegevoegd.

Wijzigingen en aanvullingen

14-2-2024 | Genesis 1 en 2 geplaatst

12-4-2024 | Genesis 3 toegevoegd

Teksten en hoofdstukken

 


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Opbouwende kritiek is zeker welkom! Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.