Zijn gelovigen hypocriet?

26-9-2021, aangepast 14-8-23


Tijdens de coronahype werd pijnlijk duidelijk hoe verdeeld en verschillend christenen onderling zijn. Schrijnende gevallen, uitsluiten van andersdenkenden, sterke meningen en forse kritiek en zelfs veroordeling: ze waren er allemaal. Tijd om eens aan wat zelfreflectie te doen, lijkt me...

 

Hypocriet

Veel niet-gelovigen zien christenen en kerken vaak als hypocriet en kortzichtig. Ze zien alleen de dingen die niet goed gaan en horen graag de roddels over schandalen binnen kerken.

Sensatiezucht, die vaak nog eens lekker wordt aangewakkerd door de grote media. Die grijpen liefst elke kans om negatief te schrijven over gelovigen en kerken. Niet allemaal, maar het merendeel zeker! Hoe kan dat en waarom is dat zo? Zijn christenen hypocriet?

 

Ik vrees dat dit wel deels 'waar' is. Christenen zijn ook gewone mensen, met al hun fouten en onhebbelijkheden. Een grote valkuil voor gelovigen zijn gevleugelde uitspraken zoals 'wij zijn gered' en "wij dienen de He(e)r(e)".

Ja, wie werkelijk het offer van Jezus heeft aangenomen is vrijgekocht van de zonde en dus 'gered'. En ja, wie gered is wil graag voor en met God leven en neemt dat serieus. Het is echter een grote fout om ook maar meteen te denken dat je perfect bent en eigenlijk 'beter' dan ongelovigen. Ik zal hier wat dieper op in moeten gaan.

 

Wat is zonde

Ik haalde het al eens aan in een ander artikel, maar zal het nu wat verder uitdiepen: wat is 'zonde' en waarom 'zijn alle mensen zondig'? 

Verreweg de meeste mensen denken dat 'zonde' betekent dat je slechte dingen doet. Dat kan roddel zijn, stelen, bedriegen, moord en ga zo maar door. Dat klopt ook. Het zijn 'zonden'. Het zijn dingen die slecht zijn en achterwege zouden moeten blijven. Het is echter niet wat de Bijbel bedoelt met 'de zonde'.

Veel mensen begrijpen terecht niet dat je ook zondig bent zonder die verkeerde dingen te doen. Het wordt namelijk bijna nooit uitgelegd! Hier ontstaat vaak bij niet-gelovigen dat gevoel dat christenen hypocriet zijn. Ze zien gelovigen vaak net zulke slechte dingen doen als ongelovigen. Ik zal het proberen uit te leggen.

 

Dát is zonde

Laat je per ongeluk een mooie vaas vallen, dan zeg je al snel: "dat is zonde zeg!" Waarom? Omdat je de vaas niet meer kunt gebruiken waar hij voor bedoeld was. De simpelste verklaring van het woord 'zonde'. Het staat namelijk voor: Het doel missen. Niets meer en niets minder.

Kerkleiders en organisaties hebben dat woord zo'n beetje gekaapt en omgevormd tot 'slechte dingen doen' of 'ongehoorzaam zijn aan de kerk'. Ze gingen het woord gebruiken om mee te manipuleren. Dit leidde tot oorlogen en vervolgingen, die niets te maken hadden met God, maar alles met religie, geld en macht!

Dit beeld is echter wél blijven hangen op het netvlies van heel veel mensen en juist daarom keren ze zich af van geloof. Ze kijken naar het falen van kerken en gelovigen en noemen dat huichelarij en hypocriet.  Ze beseffen alleen niet dat ze feitelijk kijken naar menselijk falen, en niet naar God! Dat wordt nog eens versterkt wanneer die mensen voordoen alsof zij beter zijn dan de rest. Ze zijn niet beter, maar kunnen dat wel denken of uiten!

 

Religie of relatie

Ik zeg dit vaak en zal het nog vaak herhalen: religie op zichzelf kan dodelijk zijn. Het is juist relatie die laat leven! Mensen hebben graag een relatie met andere mensen, maar een hekel aan onderdrukkers.

Het is de vijanden van God blijkbaar gelukt om Hem af te beelden als een strenge, oneerlijke onderdrukker, in plaats van de rechtvaardige en liefhebbende God die Hij werkelijk is. Hij wil niets liever dan de kloof dichten tussen de mens en God.

Het gaat nu te ver om daar hier op in te gaan, maar de conclusie is dat Hij naar ons verlangt! Wie, waar en wat we ook zijn! 

 

Als gelovige ben ik ervan overtuigd dat God de wereld en al het leven heeft geschapen. Hoe precies gaat te diep voor dit artikel, maar uiteindelijk schiep Hij ook de mens. Waarom? Om mee te praten, 'socializen', zelfs wandelen en contact mee te hebben en samen van de schepping te genieten. Dát was het doel van de mens!

Je kunt dus rustig stellen dat wanneer mensen geen contact meer met God hebben of dat zelfs afwijzen, ze hun doel missen! Dat heet 'in zonde' leven. Zonde betekent dus niet dat je slechte dingen doet, maar dat je gescheiden bent van God. Je mist je doel! De reden van je bestaan!

 

Erfzonde

De mensen kreeg van God alle vrijheid in de Hof van Eden, met slecht één uitzondering: Ze mochten niet eten van de boom met kennis van goed en kwaad. Waarom niet? Waarom zette God die boom dan überhaupt neer?

De reden is niet zo moeilijk te bedenken. Je hebt alleen waarheid wanneer er niets verborgen is, dus ook niet het bestaan van goed en kwaad. Maar Hij waarschuwde de mensen wel! Hij zei: "wanneer je van die boom eet zal je zeker sterven!" Dat is geen lichte waarschuwing en zeker geen bedreiging, maar een vaststelling van een feit!

 

God wist dat die kennis een scheiding zou betekenen. Kennis van goed en kwaad betekent dat je in de verleiding kunt komen om kwade dingen te doen. Dat bleek ook al snel. De 'slang' wist Adam en Eva te verleiden om toch die kennis te stelen.

Het gevolg: de mens wilde zelf 'god' zijn! En dat had weer als gevolg dat ze zich gingen schamen en zich voor God gingen verstoppen. Ze trokken zich terug van God.

 

Als niet-perfecte mensen konden ze niet meer in het perfecte paradijs blijven en ze verloren het directe contact met God. Ze misten nu het doel van hun leven! Vanaf dat moment was er een scheiding tussen God en de mens. De mens mist zijn doel, namelijk contact en een relatie met God hebben! Dit noemen we de 'erfzonde'.

 

Vlucht

Sinds die tijd is er een constante vlucht voor God ontstaan, De mens wil zelf god zijn en neemt alles in eigen hand. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om te zien wat daarvan de gevolgen waren.

De mens is een belabberde god, die meer dingen verprutst dan schept en als hij al iets maakt, dan is dat meestal om anderen kwaad te doen of meer geld en macht te verzamelen. Zelfs medicijnen en therapieën kosten onterecht kruiwagens vol geld, terwijl het leeuwendeel daarvan in de zakken van enkele steenrijke mensen verdwijnt. Tot zover de 'mens-god'.

 

Vind je het gek dat mensen steeds maar hun toevlucht zoeken in rare filosofieën, schijnzekerheden, sekten, wetenschap, politiek? Ze missen hun leiding en willen maar niet zien dat ze gewoon God nodig hebben!

Liever religie dan relatie, liever geld en macht dan overgave en genade, liever zelf het stuur in handen hebben dan vertrouwen op iemand die je niet kunt zien, liever zelf bepalen wie leeft of sterft, of je man, vrouw of weet ik veel bent en of je ongeboren kind mag leven en wanneer je klaar bent met het leven.

Allemaal zaken waar God duidelijk over is en leiding in geeft, maar de mens 'weet het beter'. We zijn compleet losgeslagen van de realiteit!

 

Thuiskomen

De reden waarom Jezus stierf aan het kruis was een harde, maar serieuze waarheid. Zonder God redden we het niet! Los van God blijven we eenzaam tussen al die mensen en hebben we geen toekomst. Alleen twijfel over hoe het verder gaat wanneer we sterven.

De dood staat tussen God en ons in als een onoverbrugbaar ravijn. Een eindeloze scheiding die na onze dood verder gaat. Tenzij we de reddende hand aannemen die Hij ons geeft.

 

Het verschil tussen Jezus en de mens was dat Hij stierf zonder zonde, zonder die kloof naar God, de Vader. Daarmee was Zijn dood niet terecht en dus kon de dood Hem ook niet vasthouden! Hij stierf niet vanwege Zijn zonde, maar die van jou en mij, van ons! Zonder zonde geen dood en dus kon Jezus terugkomen.

Hij betaalde de prijs die wij eigenlijk zouden moeten betalen, namelijk de dood. Door te accepteren dat Hij dat voor jou deed kun je nu die kloof over lopen.

Dat kun je aanpakken of weigeren, want je keuze is vrij. Ja, je lichaam gaat nog steeds dood, maar jijzelf kunt leven!

 

God dwingt ons niet om dit aan te nemen. Het blijft je vrije keuze! Je mag proberen het zelf op te lossen, maar geloof me: het lukt je niet. Zelfverlossing bestaat niet! Geen liefdadigheid, karma, reïncarnatie, Aliens, genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie of welke andere weg ook, zal je over die kloof brengen.

Alleen via de dood is God nog te bereiken. Jouw dood of die van Jezus voor jou! Het probleem alleen is dat jouw dood betekent dat je dood bent en dus niets meer hebt aan dat feit. Kies je echter de weg via Jezus, dan kun je het navertellen...

 

Hypocrieten

Terug naar het begin van dit artikel. Gelovigen zijn nog steeds gewoon mensen, ze zondigen nog steeds (oftewel: ze doen dingen die tussen hen, anderen en God in staan) en zijn dus niet perfect. Dat is geen excuus!

Net als iedere niet-gelovige zouden ze moeten streven naar naastenliefde, behulpzaamheid en echtheid, waarheid, puurheid. Maar ze falen daarin net zo goed als niet-gelovigen. Dan komen ze hypocriet over zolang ze niet toegeven dat ze ook gewoon mensen zijn en dingen verkeerd doen.

Het enige verschil tussen een niet-gelovige en een echte christen -iemand die dus niet alleen maar religieus is- is dan ook dit: wie gelooft dat Jezus voor zijn zonde is gestorven en dat heeft aangenomen, geeft zijn fouten toe aan God en dan staat er in de Bijbel een heerlijke belofte: 

 

"Belijden wij onze zonden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9)

 

Daarmee wordt duidelijk dat we bij het aan God belijden van onze zonden niet alleen vergeving krijgen voor die fouten, maar ook voor de dingen die we niet eens meer weten. Je wordt telkens helemaal schoon gewassen!  

 

Tot slot

Is een christen beter dan een niet-gelovige? Nee! Het enige verschil is dat zijn prijs al betaald is en dat zijn of haar streven zal zijn om te leven zoals God het heeft bedoeld: in relatie met God en steeds proberen het juiste te doen.

Zijn christenen hypocriet? Soms wel ja en kerken ook wel. Maar ook niet-gelovigen zijn er niet vrij van. Zet maar eens een politiek debat aan, denk maar eens aan de gesprekken op een verjaardag of luister op het schoolplein hoe ouders anderen zwart maken.

Hypocriet zijn is helaas een heel slechte eigenschap die bijna alle mensen met zich meezeulen!

 

Zout


Rating: 5 sterren
9 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.