Levend Water

Johannes hoofdstuk 4 vers 4-42 en  hoofdstuk 7 vers 38-39

2021


In de Bijbel wordt gezegd dat Jezus levend water zou geven. Wat wordt daarmee bedoeld en waar staat dat eigenlijk?

 

Het gesprek met de Samaritaanse vrouw

Jezus trok door Samaria, een voor Joden vijandige streek. Daar kwam Hij bij een waterput in gesprek met een Samaritaanse vrouw, die water kwam halen. Hij vroeg of ze voor Hem wat water uit de put wilde ophalen. De vrouw vroeg verbaasd waarom Hij haar die vraag stelt. Samaritanen en Joden gingen namelijk niet met elkaar om. Voor Jezus maakte dat echter niet uit.

Jezus antwoordde dat Hij haar levend water zou hebben gegeven, wanneer ze dat aan Hem had gevraagd en zou hebben geweten dat Hij van God kwam. De vrouw begreep het echter niet en vroeg of Hij soms meer was dan Jakob, hun aartsvader die de put had aangelegd. Hoe wilde Jezus dan zonder emmer water uit die diepe put halen? Jezus antwoordde:

 

Iedereen die van dit water drinkt krijgt weer dorst, maar wie gedronken heeft van het water dat Ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik zal geven wordt in hem als een fontein van water, dat stroomt in het eeuwig leven.

 

De vrouw vroeg Hem om dat water en dacht dat het om water ging waardoor je nooit meer dorst zou hebben. Ze zag niet de diepte van die uitspraak, namelijk het eeuwig leven. Jezus wist alles van haar en vertelde allerlei persoonlijke dingen uit haar leven. Hij vertelde hoe God zoekt naar mensen die aanbidden in geest en waarheid.

Het feit dat Jezus dit vertelt aan een Samaritaanse vrouw, geeft aan dat God er niet alleen voor de Joden is, maar voor iedereen die Hem oprecht zoekt en eerlijk naar God is. Hij benadrukt nog eens dat God alleen aanbeden wil worden in geest en in waarheid. Hij kijkt dwars door huichelen heen, doen alsof heeft geen enkele zin en ook religie niet. God wil dat je echt bent, eerlijk en jezelf! Ook wanneer je fouten hebt of er een zooitje van hebt gemaakt.

 

Echt geloof

God kijkt niet naar wat we allemaal fout hebben gedaan. Hij kijkt naar wie we echt zijn en of we Hem vertrouwen. Dat Jezus hier met een overspelige Samaritaanse vrouw zat te praten en haar vertelde wie de Verlosser was, geeft aan dat Hij contact zoekt, ondanks alles wat we deden of zijn.

De vrouw had al veel mannen gehad en was overspelig, maar ze wist wel dat de Christus, de Messias zou komen. De Verlosser werd ook in Samaria al lang verwacht en zou alles bij zijn komst uitleggen. En toen zei Jezus: 'Ik ben het'!

De vrouw ging verbijsterd terug naar haar dorp en vertelde de mensen wat Jezus had gezegd. Hij moest wel de Verlosser zijn. Ze gelooft Jezus. De dorpelingen kwamen kijken en velen geloofden het. Ze zeiden tegen de vrouw dat ze niet meer geloofden om wat zij had gezegd, maar omdat ze Jezus zelf hadden gehoord en wisten dat Hij de Redder van de wereld was.

Je kunt dit verhaal uitgebreider lezen in Johannes hoofdstuk 4, vers 4 t/m 42 (NBG51) of in de Statenvertaling

 

Stromen van Levend Water

Ook in Johannes hoofdstuk 7, vers 37-39 spreekt Jezus over levend water:

37. Jezus stond op de laatste dag, de grote dag van het feest, en riep. Hij zei: Als iemand ooit dorst heeft, laat hem bij Mij komen en drinken!  38. Volgens de Schrift zullen er rivieren van levend water uit het binnenste van wie in Mij gelooft stromen. 39. Dit zei Hij over de Geest, die iedereen die in Hem geloofde zou ontvangen. De Heilige Geest was nog niet gegeven omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. (werktitel vertaling: Bijbel 2021)

Zie ook deze tekstuitleg over dit deel.

 

De Heilige Geest zou pas aan de gelovigen kunnen worden gegeven wanneer Jezus was gestorven aan het kruis en daarna uit de dood was opgestaan. Daardoor werd namelijk de blokkade tussen God en de mensen verbroken. Pas na die opstanding werden de gelovigen 'vervuld' met de Heilige Geest en inderdaad was het effect spectaculair. Hierover volgt later een ander artikel.

Je kunt dit verhaal uitgebreider lezen in Johannes hoofdstuk 7, vers 38 en 39 (NBG51) of in de Statenvertaling

Wil je nu al lezen over de 'uitstorting' van de Heilige Geest, zoals staat in Handelingen hoofdstuk 2, ga dan naar Statenvertaling of NBG51

 

Conclusie

Wanneer je werkelijk gaat geloven in God en in Jezus, dat Hij gestorven is en uit de dood is opgestaan om jou weer met God in contact te brengen, dan zal je merken dat je leven een nieuwe dimensie krijgt en gaat er een wereld voor je open.

Over hoe je dat kunt doen verschijnt binnenkort een apart artikel.

 


Rating: 5 sterren
6 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.