Openbaring 1:1 | Slaven

17 januari 2021 - aangepast 13-8-2023

 

Vers 1: De openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om Zijn dienaren de dingen te tonen, waarvan vast staat dat ze snel gaan gebeuren. Hij heeft Zijn engel gestuurd en dit aan Zijn dienaar Johannes bekend gemaakt.

(BV23)

 

Kijk hier om het hoofdstuk van deze tekst lezen in de vertaling: NBG1951, Statenvertaling 1657, KBS, NBV.

 

Het woord dat tegenwoordig vertaald wordt met 'dienaren' in Openbaring 1:1, betekent eigenlijk 'slaven'. Dat klinkt nogal heftig, maar wat wordt daarmee bedoeld? De werkelijkheid blijkt veel mooier dan je zou denken!


Het boek Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel, gaat over de eindtijd. Het vertelt ons hoe onze wereld zal eindigen, maar ook hoe prachtig de toekomst er dan uit zal zien.

 

Doel

Dit vers lijkt gewoon een begin van dit Bijbelboek aan de gelovigen. Toch zit er veel meer in dan je zou denken! God Zelf gaf deze boodschap aan Jezus om aan Zijn dienaren te tonen. Dit onderstreept nog eens het gezag en belang van het boek Openbaring. Jezus, de Verlosser (Christus), stuurt vervolgens een engel om dit aan Johannes bekend te maken.

Openbaring gaat over het einde der tijden, oftewel: het einde van de wereld zoals wij die kennen! Later in de tekst van dit boek lezen we een overzicht over de laatste jaren van de huidige wereld. Dat is, zeker in deze chaotische tijden, een heel belangrijke boodschap, die zelfs voor mensen die niet in God geloven interessante stof tot nadenken biedt.

 

Slaven

Wat mij in deze tekst vooral opvalt, is het woord 'dienaren'. Dat klinkt nogal vrijblijvend.

Een dienaar zoals we die nu kennen (bv. in de bediening van een restaurant), komt in dienst, maar kan ook gewoon zijn baan opgeven en iets anders gaan doen. Het woord in de grondtekst is 'δουλοις' oftewel doulois, 'slaaf'. Dat is toch andere koek, want tegenwoordig is dat een heel vies woord. Het wordt dan ook in geen enkele vertaling meer gebruikt.

Dit 'slaaf zijn' is echter niet zoals we tegenwoordig het begrip slavernij kennen. In Exodus 21:16 staat heel duidelijk dat op mensenhandel zelfs de doodstraf stond! Duidelijk dus dat het hier niet gaat over buitgemaakte of gekochte slaven.

 

Ex. 21:16:

Wie een mens rooft zal zeker ter dood gebracht worden, zowel als hij hem heeft verkocht of wanneer hij nog in zijn hand gevonden wordt.  (BV23)

 

Dienaar

Kon je in het volk Israël je schulden niet betalen, dan kon je dat oplossen door als slaaf te gaan werken bij de schuldeiser. De 'eigenaar' was dan verantwoordelijk voor onderdak en levensonderhoud voor jou en je gezin. In feite was de 'slaaf' dus een soort werknemer. Dit heeft niets te maken met de slavernij in andere volken rondom Israël, waar echte slavernij bestond zoals wij dat begrip nu nog kennen.

Na zes jaar moest de slaaf worden vrijgelaten, schuld of niet, en was de eigenaar verplicht om hem van alles mee te geven om opnieuw te kunnen beginnen. Besloot de slaaf vervolgens echter vrijwillig om bij zijn heer te blijven, dan was dat een verbintenis voor altijd (zie Deuteronomium 15:12-18).

 

Zonde

Mensen worden al sinds Adam en Eva 'in zonde' geboren. Dit vraag wel om enige uitleg.

De mens was geschapen om in contact met God te leven. De dood bestond gewoon niet bij God! God wandelde en sprak zelfs rechtstreeks met Adam en Eva!

Toen ze echter besloten om zelf 'god' te zijn over hun leven en niet naar God te luisteren, verbraken ze in feite die relatie en moesten ze zonder dat persoonlijke contact verder leven. Een scheiding dus. Het begrip wat wordt gebruikt voor dat leven zonder God, noemen we 'de zonde'.

Bedenk goed dat het woord dat wij lezen als 'zonde', feitelijk betekent: 'het doel missen'! Ook nu zeggen we nog 'dat is zonde' wanneer iets stuk valt. De mens mist zijn doel, namelijk bij God zijn! Het heeft dus niet direct te maken met slechte dingen doen! We doen wel slechte dingen omdat we in zonde leven, ons doel dus missen.

 

Los van God

Mensen beginnen hun leven nu dus zelfstandig. Ze zijn van God gescheiden door deze 'erfzonde' en moeten zelf hun weg kiezen. Het is ook de reden waarom er zoveel ellende is in de wereld en waarom God niet in lijkt te grijpen. Hij komt niet aan onze vrije wil!

De mens wilde vrij van God zijn en zelf keuzes maken en God laat dat toe, want Hij is geen dictator. Alleen zijn de gevolgen soms desastreus omdat we de wijsheid van God niet hebben. Hoe vernietigend de mens zonder God kan zijn zien we dagelijks om ons heen.

 

Rekening vereffenen

De mens leeft nu dus zonder God en dat lukt niet echt. Er zit namelijk één grote consequentie aan vast: je gaat er dood aan! Dat is niet omdat God ons dood wil hebben, maar omdat zonde en God niet samengaan, zoals water en vuur. Je kunt niet én los van God zijn én bij God.

De enige manier om van deze 'erfschuld' af te komen (we hebben het als erfenis meegekregen van Adam en Eva), is de prijs er voor te betalen. Deze rekening kun je echter zelf niet betalen, want dat betekent onherroepelijk de dood. In de Bijbel staat: 'Het loon (de betaling) van de zonde (schuld)' is de dood:

Want de prijs van de zonde is de dood, maar het gevolg van de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer. (Romeinen 6:23, BV23).

We gaan niet dood omdat God ons niet wil, maar omdat eeuwig leven zonder God onmogelijk is!

 

Verlosser

Jezus Christus kwam om deze schuld voor ons te betalen. Vóór de komst van Jezus bracht het volk van God offers. Dat was een soort gedeeltelijke aflossing van de schuld, zoals bij die slaaf tijdens de zes jaar dienst. Het was echter nooit genoeg om de rekening definitief te vereffenen.

Jezus was niet door de zonde van God gescheiden! Hij was bij God, maar kwam voor ons naar de aarde om onze schuld te betalen met de dood aan het kruis, precies zoals was voorspeld.

Omdat Jezus Zelf die schuld (de zonde) niet had, hoefde Hij ook niet te sterven! Hij stierf niet voor Zijn zonde, maar voor die van ons. Hij betaalde onze rekening!

 

Vrijwillig

Hierdoor kan de schuld nu worden afgelost zonder dood te gaan. We mogen nu accepteren dat Jezus die voor ons betaalde en een verbond met Hem sluiten voor altijd. Net zoals de slaaf mocht besluiten om voor altijd 'in dienst' te blijven.

In dit nieuwe 'verbond' is de schuld betaald en zijn we dus niet langer van God gescheiden. Hij zal voor ons zorgen en het is een contract voor altijd en eeuwig! Sterker nog: we worden dan 'kinderen Gods' genoemd. Besluiten we dus om bij God te blijven, te kiezen voor God dus zoals die slaaf na 6 jaar, dan is dat een verbintenis voor altijd!

Over dat verbond schrijven we later meer ...

 

Andere vertalingen

In veel vertalingen wordt niet gesproken over wat gebeuren gaat, maar over wat gebeuren moet. Dit is niet fout, maar je zou het wel verkeerd kunnen uitleggen. De grondtekst geeft duidelijk aan dat deze dingen gebeuren gaan. Er valt niet aan te ontkomen!

Deze dingen zullen eerst moeten gebeuren voor het einde daar is.

 

Op ons werk aan 'Bijbelvertaling 2023' (BV23) geldt copyright. Onze eigen vertaling mag gratis verspreid worden, zowel digitaal als fysiek, maar niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden verkocht of veranderd. Dit is puur om ons werk te beschermen. 


Rating: 4.5833333333333 sterren
12 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet getoond! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.