Project Bijbelvertaling 2023

18-1-2021, update 7-9-23

Ons doel: De Bijbel voor iedereen, in een betrouwbare, makkelijk leesbare vertaling...


Verschenen 8 september:

- Vertaling Genesis hoofdstuk 1: De schepping

Met uitgebreide uitleg bij ieder vers.

 

Teksten

Verzen met een * hebben ook een artikel. Zonder dit teken is er alleen vertaald vanwege het gebruik in een artikel. Deze verzen krijgen later indien nodig een uitleg en verwijzing naar andere vertalingen.

 

- Johannes 7:37-39 | Het levend water*

- Openbaring 1:1 | Slaven*

- Exodus 21:16 | Doodstraf op slavenhandel*

 

Overige

- Verantwoording Project Bijbelvertaling 2023*

 


Rating: 4.4285714285714 sterren
7 stemmen