Over ons project en doelen

3 september 2020, update 27-9-21


De Gezouten Waarheid  is een project met twee doelen: realistische, eerlijke artikelen over God en geloven en al dat eenzijdige nieuws van de door de macht geregeerde media weer in balans brengen met de waarheid.

 

Vertellen over God

Waarom vertellen over God, geloven en religie? Omdat er enorm veel misverstanden bestaan over wie God en Jezus zijn en over wat religie is. Mensen verwarren geloof vaak met religie, maar religie is iets heel anders dan een geloofsrelatie. 

 

Niet alleen in de nieuwsvoorziening is veel mis. Ook het geloofsleven staat onder druk. De infiltratie van de macht vindt niet alleen plaats in het dagelijks leven, maar net zo goed in de religieuze wereld. Gelovigen zijn gewoon mensen, geen perfecte wezens. Ze worden ook net zo goed misleid, soms zelfs door kerken en kerkleiders. Tenslotte is religie een van de machtigste wapens in de handen van kwaadwillige machtswellustelingen. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

 

Zijn we dan tegen religie? Ja en nee. Iedereen is religieus - zelfs mensen die elke God ontkennen zijn daar vaak heel religieus in- en dat kan ook gewoon. Waar het mis gaat is wanneer religie in de weg staat van relatie met God. Religie kan een eigen leven leiden en nee, religie is niet alleen wat binnen kerkmuren gebeurt!

 

Wij proberen de gevaren van religie duidelijk te maken en te werken aan een echte relatie met God. Geen mantra's, geen rituelen, geen benauwende regeltjes, maar de waarheid. Ja, ook die kan soms hard zijn en pijn doen, maar echte waarheid leidt tot vrijheid en genezing.

 

We willen dan ook dingen rechtzetten die door religie zijn vervormd of misbruikt. We schuwen daarbij (zelf)kritiek niet - ook wij zijn niet perfect - en proberen een plek te geven aan al die verwarring over geloof en religie.

 

 

Het nieuws weer in balans brengen

Te vaak zijn nieuwsmedia, zoals kranten, TV, radio en nieuwssites niet objectief meer te noemen. Om hier iets aan te doen brengen we wat achtergronden van actuele gebeurtenissen naar buiten, waarbij we niet worden geleid door adverteerders of politieke partijen. We jagen dus ook niet op clicks!

 

Eigen mening

Dit betekent niet dat we geen eigen mening hebben. Die hebben we zeker en zullen we ook uiten, maar dat zal ons niet hinderen om zo objectief mogelijk te blijven. Waarheid kan soms in strijd zijn met je eigen opinie, maar uiteindelijk is het de waarheid die moet overwinnen!

 

Op dit moment zijn verreweg de meeste nieuwsbronnen sterk links georiënteerd. Dat recht hebben ze natuurlijk want ook andere stromingen zouden hun media kunnen brengen en doen dat ook. Het gaat echter fout wanneer ze door de overheid of machthebbers worden gebruikt voor hun propaganda. En dat is nu net wat we zien gebeuren.

 

Informatie die de machthebbers en overheden niet aanstaat, wordt tegenwoordig geweigerd of verdraaid. Daardoor is de nieuwsbron zijn integriteit verloren. Dat zou iedere echte journalist tegen de borst moeten stuiten! Vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook dingen moet kunnen zeggen die 'de macht' niet goed uitkomt, mits binnen de normen van fatsoen en waarden. Het feit dat andere meningen, bijvoorbeeld over corona, niet mogen worden gegeven en zelfs worden gedemoniseerd, zegt genoeg over de persvrijheid in Nederland.

 

Eenzijdig nieuws

Bijna alle grote kranten en commerciële omroepen in Nederland zijn het eigendom van slechts twee eigenaren, beide in België. De kranten hebben wel hun eigen kleur, maar ze worden bestuurd door hun bazen en die drukken een zwaar stempel op de berichtgeving.

Het is dan ook niet vreemd dat ze in de basis steeds dezelfde lijn in berichtgeving volgen. Zo lijkt het alsof iets wel waar moet zijn, want het staat in 'alle kranten'.

Voeg daar aan toe dat de overheid bepaalt van de staatsmedia brengen en elk ander geluid smoort en je weet hoe het er voor staat in ons land. De waarheid mag niet gezegd worden!

 

Ons standpunt

Wij gaan uit van deze regel: "Ik ben niet links of rechts, ik ben alleen voor of tegen bepaalde standpunten". Van daaruit willen we zo goed mogelijk berichten. Ook wij zullen daar wel eens mis zitten, maar dan geven we dat toe en vegen het niet onder het kleed. We willen helder, eerlijk en onszelf zijn.

 

Kwetsen

Een van de problemen bij kritische geluiden is dat je soms mensen zult kwetsen. Of dat nu 'terecht' is of niet. Wij streven er naar om niemand bewust te kwetsen, te vernederen of te beledigen. Mocht dat ongemerkt toch gebeuren, dan spijt ons dat. We doen er alles aan om objectief, respectvol, maar tegelijk ook zoutend zout te zijn.

 

Zoutend zout

We willen de eentonige, eenzijdige nieuwsvoorziening van wat zout te voorzien en dat kan soms pittige kritiek zijn. Daarmee willen we bereiken dat de journalistiek en nieuwsvoorziening weer respectabel, integer en voor het volk gaat opereren.

Daarnaast willen we zoutend zout zijn in het geloof en laten zien dat God van mensen houdt, naar ze verlangt en dat je Hem kunt kennen, ook zonder religie.

 

Dit is een vrijwillig project, zonder winstoogmerk en gerund door vrijwilligers.

 


Rating: 4.5217391304348 sterren
23 stemmen

Info

We zijn gestopt met contacten via email. Deze berichten blijven vaak te lang liggen als gevolg van het aantal binnenkomende mails van nieuwssites en gebrek aan mankracht. Daarnaast kost het verwijderen van spam veel tijd.

In de toekomst willen we weer de mogelijkheid geven om reacties te sturen. In deze opzetfase is er echter niet de mankracht om dat te verzorgen, dus daarvoor onze excuses. Zodra het weer mogelijk wordt om reacties te verwerken zullen we deze mogelijkheid activeren.

 

Dank aan iedereen die ons de afgelopen tijd heeft gemaild. Uw berichten zijn gelezen en worden gewaardeerd! Hopelijk komt er snel weer mogelijkheid voor feedback.

 

Opmerking over andere bronnen

Berichtgeving over andere gegevensbronnen, zoals websites of kranten, betekent niet automatisch dat wij ook achter hun content zelf staan! Zo zal bijvoorbeeld een bericht over een politieke partij of krant e.d. niet inhouden dat wij zelf automatisch achter of tegenover die partij staan, of die willen promoten of beschadigen.

Ons doel is duidelijkheid scheppen en de waarheid op tafel te krijgen.

 

Team Zout