WHO en Bill Gates

Over de belangenverstrengeling van een van de rijkste mannen op aarde in onze gezondheidszorg ...

Bij: Is de pandemie een hype?

19 september 2020


"We maken ons zorgen dat in sommige landen de mate van politieke toewijding en de acties die deze toewijding demonstreren, niet overeen komen met de grootte van de dreiging waar we allemaal voor staan. Dit is geen oefening, dit is geen tijd om op te geven, dit is geen tijd voor excuses. Dit is een tijd om alle stoppen te uit te trekken (oftewel: alles te geven)..."

Enkele (vertaalde) zinnen uit de oproep van Tedros (World Health Organisation)

 

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom iedereen toegewijd zou moeten zijn aan de WHO en het daaraan verbonden RIVM. Het is een VN-organisatie die vooral wordt gesponsord door Bill Gates en zijn organisatie. Daarover in een ander artikel meer. Het commerciële belang van mega-vaccinverkoper Bill Gates bij de WHO is zeer omstreden. Gates controleert de WHO en die bepaalt wat er in gezondsheidzorg van de wereld gebeurt. Echt gevaarlijk is dat bijna alle landen zich aan de WHO hebben onderworpen qua beleid.

 

Complotdenken

In kringen van 'complotdenkers' wordt veel gespeculeerd over een plan om de wereld te 'resetten'. Allerlei plannen voor milieumaatregelen en pogingen om culturen uit te wissen en tot grote verschuivingen in geld en mensen te komen, zouden nu actief (kunnen) worden. Verder zou er gewerkt worden aan het tot stand komen van een Nieuwe Wereldorde, waarin maar plaats is voor 500 miljoen mensen op deze planeet.

Ook de christelijke Bijbel staat vol verhalen over de vorming van een Nieuwe Wereldorde en verwijzingen die op deze 'Eindtijd' lijken te duiden. Over deze theorieën verschijnt later een artikel.

 

Klopt het aantal slachtoffers wel?

Dan rest nog de vraag of het aantal slachtoffers wel klopt. Er zijn vele geruchten dat aantallen enorm zijn opgedreven om diverse redenen. Zo zouden ziekenhuizen in Amerika meer geld krijgen voor covid-patiënten dan voor reguliere patiënten en zouden democratische staten bewust knoeien met de cijfers om Trump onderuit te halen. Of dit waar is moet worden onderzocht, maar het is zeker aannemelijk.

 

Selectie en tests

Verder werd selectie, zeker in het begin, gedaan op symptomen zonder bewijs. Deze symptomen komen echter bijna exact overeen met die van griep, dus zijn die cijfers onbetrouwbaar. Tot slot zijn er vele geruchten en ook bevestigingen dat de coronatests helemaal niet betrouwbaar zijn. Al deze dingen moeten onderzocht worden, dus daar duiken we later wat dieper in.

 

Conclusie

Er lijkt meer gaande te zijn dan alleen een pandemie. De ziekte alleen geeft niet genoeg reden om tot dergelijke desastreuze maatregelen te komen. Het aantal bijkomende doden (door honger, zelfmoord, niet behandelde ziekten etc.) lijkt nu al vele malen hoger te worden dan slachtoffers door covid-19 zelf.

Er blijkt een zich een vies spel af te spelen, waarover het laatste woord nog niet is gezegd ...