Tekenen van het Einde

24 september 2020, bijgewerkt 5 oktober


We willen hier geen bijbelstudies geven, maar de overeenkomsten in het eindtijd-verhaal van de Bijbel en de gebeurtenissen in de wereld zijn zo frappant dat we er toch maar een pagina aan wagen. De aanduidingen tussen () staan voor bijbelboek, hoofdstuk en vers. Dat is makkelijk opzoeken. Het is zeker de moeite van het lezen waard ...

 

Wat zegt de Bijbel over de eindtijd

Het grootste deel van de profetieën in de Bijbel gaat over de komende eindtijd en de komst van Jezus. Maar wat staat er dan over die periode van oorlog, ziekte en geweld? Wat er precies staat is een studie op zichzelf. Daarom geven we hier alleen een heel korte samenvatting. De Bijbel voorspelt onder andere:

 

Oorlogen en geruchten van oorlogen

(Marcus 13:7 en Mattheüs 24:6) Daarbij moet je vooral denken aan volken en religies die tegen elkaar opstaan, grote wereldoorlogen en de angst voor dergelijke conflicten. Daar er altijd al oorlogen zijn geweest zal dit gaan over meer dan een gewoon conflict. Te denken valt aan grote burgeroorlogen, vernietigingsoorlogen en oorlogen tegen Israël. Dit wordt nog gezien als de aanloop naar de eindtijd.

 

Natuurrampen

(Lukas 21 vanaf vers 5, Mattheüs 24, Marcus 13) Zoals extreme droogte, voedselschaarste, grote aardbevingen, watersnood, stormen, vloedgolven en branden; het is allemaal aangekondigd in de bijbel. Klimaatverandering? De Bijbel voorspelde deze warmteperiode al duizenden jaar geleden en ook de aan kracht toenemende golf van aardbevingen en branden zijn voorzegd. Ook zonsverduisteringen en vallende sterren (kometen?) worden voorspeld.

 

De opkomst van Europa

De godin Europa wordt voorspeld als het nieuwe Babylon. Het oude Babylon bouwde de toren van Babel om zo machtig als God te worden. Europa, de vrouw op het beest uit de Bijbel,  zal zich verheffen en zich een soort koningin wanen. De Bijbel zegt over Europa dat het dood, rouw en honger zal kennen en met vuur verbrand zal worden. (Jesaja 47:9 en Openbaring 18:8). In hoofdstuk 17 van Openbaringen, het laatste bijbelboek, staat een uitgebreide omschrijving van wie die vrouw is. Het zou een waarschuwing voor ons moeten zijn!

Opvallende details: Het gebouw van het Europese Parlement is gebouwd als een moderne kopie van de toren van Babel, naar een schilderij van Pieter Bruegel. Binnen het parlement in Brussel hangt een schilderij met de vrouw op het beest. Voor het gebouw van de Raad van Europa staat een beeld van de vrouw op het beest en deze vrouw stelt Europa voor.

 

Toename van wetteloosheid

Mensen hebben steeds minder respect voor anderen en gaan steeds meer hun eigen wetten maken. Bijbelse wetten en principes worden steeds meer veracht en verworpen. Ook telt een mensenleven, geboren en ongeboren, steeds minder en nemen gruweldaden toe, zoals volkerenmoord en doden van wils-onbekwamen. Je zou je kunnen afvragen of de onmenselijke eenzame opsluiting van onze ouderen daar ook niet onder valt ...

 

Verkilling van de liefde

Liefdeloosheid gaat hand in hand met gebrek aan respect voor andere mensen en het leven van onschuldigen. Het is een groei van egocentrisme en egoïsme, wat we overal om ons heen kunnen waarnemen.

 

Pandemieën

De covid-19 pandemie is niets bij wat er nog komen gaat. Dit is meer een middel, dat door de knechten van de Nieuwe Wereldorde wordt gebruikt om controle over de aarde en de mensen te krijgen. Er zullen echter ook ziektes komen die een kwart van de wereldbevolking uitroeien. Jezus spreek in Mattheüs 24:7 over komende 'pestilentiën' als teken van het naderende einde. Dat zijn dodelijke besmettelijke ziekten!

Ook wordt er gesproken over tekens in de hand of op het voorhoofd, waarbij wordt gezegd dat je niet meer kunt kopen of verkopen zonder dat teken. Dat doet erg denken aan een vaccinatiechip, die mogelijk een vereiste zou kunnen worden om straks nog aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

 

De opkomst van een valse religieus leider

Er zal een wereldleider opstaan die alle macht naar zich toe wil trekken. De Bijbel noemt hem 'het beest'. Deze zal alle godsdiensten samenbrengen en andere geloven verbieden. Hij zal grote 'wonderen' doen, zoals vuur uit de hemel laten neerdalen en zal zich boven God verheffen. Hij is het ook die eist dat mensen het teken in de arm of op het voorhoofd aannemen. Wie niet wil zal niet meer kunnen kopen of verkopen. Grote delen van de mensheid zullen hem aanbidden (Openbaring 13:13-14).

De gelijkenis met de vaccinatieplicht met mogelijkheid tot aflezen van gegevens uit je arm, is dus best verontrustend.

Opvallend detail: de paus vindt dat in de wereldkerk plaats is voor alle religies. Lees meer daarover in dit prima overzicht in Het Zoeklicht

 

De terugkeer van Jezus Christus

Jezus komt terug om de gelovigen op te halen die Hem hebben geloofd en vertrouwen op Gods genade. Dit is de 'eerste opname' van de christenen. Deze mensen komen volgens sommigen niet in de grote verdrukking (Mattheüs 24:21) terecht. Anderen zijn van mening dat die opname pas later zal komen. De mensen die achterblijven maar dan alsnog tot geloof komen tijdens de grote verdrukking, worden later alsnog 'gered'.

Dit is echter een best uitgebreide materie, dus daar komen we liever in een ander artikel op terug.

Meer hierover kun je lezen in Het Zoeklicht.