Wetenswaardigheden

Bij: Telt mijn stem nog wel mee?

22 september 2020


Wetenswaardigheden

Een 'Cordon Sanitaire' is een tactiek die ook wordt toegepast bij het inperken van besmettelijke ziektes. Het legt een soort buffer om de 'brandhaard', om verdere verspreiding te voorkomen.

In de Nederlandse politiek is vooral sprake van een cordon sanitaire rondom de PVV van Geert Wilders en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Hoewel de buitensluitende partijen ontkennen en zeggen gewoon niet met hen te kunnen regeren, is het op voorhand buitensluiten een cordon sanitaire.

Rutte en andere partijen spraken ook wel degelijk een cordon sanitaire uit over de PVV (video).

 

Nasmaak

De nasmaak die dat geeft, is vooral dat het een soort smet op een partij legt, alsof het een besmettelijke ziekte is, die moet worden bestreden. Zo werkt een democratie niet. Partijen horen elkaar te bestrijden met hun beleid en daden, niet met isolatie.

Uiteraard geeft de organisator van een cordon sanitaire ook een signaal aan de 'foute' kiezer: 'wanneer je ons niet volgt, dan ben je ziek en moeten we je niet'. Het is dus een schoffering van een flink deel van onze maatschappij en een arrogantie van de heersende politieke macht, die met een cordon sanitaire regelrecht discrimineert.

 

Ideologie

Eenzelfde strategie zou je kunnen doortrekken naar kleine splinterpartijen met ideologische achtergrond. Ze hebben een specifieke of religieuze kleur. Dat mag nooit reden zijn om ze bij voorbaat uit te sluiten in samenwerking. Zolang een politieke partij niet ingaat tegen de grondwet mag je hem niet buitensluiten op basis van religie of kleur.

 

Conclusie

Een cordon sanitaire in de vorming van de regering zou grondwettelijk moeten worden verboden. Het past niet in een democratische rechtsstaat en schoffeert en discrimineert kiezers die voor de betreffende partij hebben gekozen.

Lukt de kabinetsformatie niet, dan schrijf je nieuwe verkiezingen uit en stap je niet over op de oude communistische aanpak van anders denkenden.