De zaak Wilders

Pagina's: Wilders in beroep

21 september 2020


Hij sleept zich alweer ruim zes jaar voort, de 'Marokkanen-uitspraak', en nog steeds is het een heet hangijzer. Er worden vreemde politieke spelletjes gespeeld, maar waar gaat het nu eigenlijk over?

Waar draait het om?

De 'Marokkanenzaak' gaat over een bijeenkomst in 2014 in Den Haag. Daar vroeg Wilders zijn toehoorders o.a. of ze meer of minder Marokkanen wilden, waarop men 'minder' scandeerde. Hij antwoordde: 'dan gaan we dat doen!' Daarop volgde een enorme stapel aanklachten wegens discriminatie.

Zelf zegt Wilders daarover dat hij doelde op groepen criminele en overlastgevende Marokkanen en niet op alle Marokkanen. Daar hij altijd al openbaar stelling nam tegen deze groepen zou zijn uitleg wat dat betreft best kunnen kloppen.

 

Aangiftebedrog

Het lijkt er sterk op dat de vele aangiften aangestuurd zijn. Zo waren veel aangiftes voorgedrukt en wisten veel aangevers niet eens wat ze kwamen doen. Een politiefunctionaris sprak zich daarover uit in het Algemeen Dagblad. Hier volgt haar citaat:

"Veel allochtone mensen kwamen ten tijde van de uitspraak van Wilders aan de balie. De meesten wisten niet wat ze kwamen doen. Veel spraken niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Als we vroegen waar ze voor kwamen, konden ze dat niet zeggen. Ze gaven dan een formulier af waarop stond waar de aangifte over ging. De meesten konden nog net 'aangifte Wilders' zeggen.

De aangiftes waren wel degelijk geënsceneerd. Wilders had zijn woorden misschien anders kunnen gebruiken, maar er is op aangiftes aangestuurd. Wij waren verplicht ze op te nemen."

Bron:  AD 13 en 18 juli 2020

 

Politieke proces

Wilders wijst er steeds weer op dat er over de zaak overleg was tussen de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie. Dan kan dus duiden op politieke inmenging in de rechtspraak. Het hof noemt het echter een regulier overleg. De vraag is nu of dat wel de waarheid is.

Hoe dan ook, in een artikel van de NOS stond wel degelijk: "Uit mailtjes van oktober 2014 blijkt dat het persbericht van het OM waarin de vervolging van Wilders wordt aangekondigd, vooraf uitgebreid is besproken met het ministerie. De tekst moest ter instemming aan Opstelten worden voorgelegd en werd op aanwijzing van het ministerie aangepast".

Dit wordt later in het artikel weggepraat onder het mom dat er vaker overleg is met het OM, maar het wekt zeker meer dan een schijn van een politiek proces.

 

Scherp

Ging de uitspraak van Wilders te ver? Misschien wel. Maar in het politiek debat wordt nu eenmaal altijd scherper gesproken dan normaal. Dat doen alle partijen. Wilders zoekt vaak de grens op en is recht door zee in zijn uitspraken. Soms te recht ...

De PVV en het FvD worden zelf echter regelmatig onterecht beschuldigd van racisme en populisme. Ze worden neergezet als 'gevaarlijke populistische partijen', wat afbreuk doet aan hun status als volwaardige Nederlandse politieke partij. Ook de uitsluiting in de kabinetsvorming, een zogenaamd 'cordon sanitaire', is een duidelijke vorm van politieke discriminatie.

Conclusie

De politiek moet haar rug rechten en zelf stoppen met het discrimineren van bevolkingsgroepen en een cordon sanitaire compleet verbieden. Wilders deed uitspraken die blijkbaar als kwetsend werden ervaren. Hij corrigeerde ze naar de speciale groep die hij bedoelde. Daarmee zou de kous af moeten zijn. Stop liever met het verspillen van belastinggeld aan een heksenjacht voor politiek gewin.

 

Noot van de schrijver: ik schaar me met dit artikel niet achter de uitspraak van dhr. Wilders, maar tip een aantal punten aan die ten onrechte niet gehoord worden. Eerlijke berichtgeving over deze zaak staat los van de gewraakte woorden zelf. Daar hoef je het nog niet mee eens te zijn.


Rating: 4.8333333333333 sterren
6 stemmen