1 Johannes 1: 1-10 | Zonde en vergeving

14 aug. 2023

 

Belijden wij onze zonden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  (BV23)


 

8 fIndien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 34zo verleiden wij onszelven, en 35de waarheid is in ons niet.f 1 Kon. 8:46. 2 Kron. 6:36. Job 9:2. Ps. 143:2. Spr. 20:9. Pred. 7:20. 34 Namelijk van den rechten weg die tot de zaligheid leidt.35 Dat is, Gods Woord, hetwelk de waarheid genaamd wordt, Joh. 17:17, en doorlopend anders leert. Of: zulke mening of inbeelding bestaat in onwaarheid.  9 gIndien wij onze zonden 36belijden, Hij is 37getrouw en 38rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.g Ps. 32:5. Spr. 28:13. 36 Namelijk voor God, met waar berouw en betering.37 Namelijk in Zijn beloften, die Hij den boetvaardigen zondaren gedaan heeft.38 Dat is, niet dat de belijdenis der zonden naar de rechtvaardigheid Gods de vergeving der zonden zou verdienen, maar dit woord verklaart het voorgaande, alzo de rechtvaardigheid vereist dat iemand volbrengt hetgeen hij beloofd heeft. Zie Ps. 143:1. 2 Petr. 1:1.  10 Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo 39maken wij Hem tot een leugenaar, en 40Zijn Woord is niet in ons.39 Namelijk zoveel in ons is; dat is, beschuldigen Hem van leugen, alzo Hij in Zijn Woord anders getuigt.40 Dat is, de waarheid; namelijk die God in Zijn Woord voorstelt, gelijk hij spreekt vers 8. 

 

NBG:

5En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 6Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; 7maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

 

Kijk hier om het hoofdstuk van deze tekst lezen in de vertaling: NBG1951, Statenvertaling 1657, NBV.

Op ons werk aan 'Bijbelvertaling 2023' geldt copyright. Onze eigen vertaling mag gratis verspreid worden, zowel digitaal als fysiek, maar niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden verkocht of veranderd. Dit is puur om ons werk te beschermen. Reacties kunnen worden geplaatst onder 'Info & contact' in het hoofdmenu.


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet getoond! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.