Home » Project Bijbel 2021 » Verantwoording Bijbel 2021

Verantwoording Bijbel 2021

18 januari 2021


Wij zijn van mening dat iedereen vrij over de tekst van de Bijbel moet kunnen beschikken, in een betrouwbare, makkelijk leesbare vertaling. Daarom starten we met het project "Bijbel 2021"...


Bijbel 2021

Op de meeste vertalingen van de Bijbel zijn beperkingen vanwege copyright. Je kunt maar beperkt teksten gebruiken in artikelen en boeken. Gods Woord is echter bedoeld voor iedereen en we zien het dan ook als een opdracht om dit gratis te verspreiden. Mede daarom hebben we besloten om een 'eigen' vertaling op te zetten.

Deze vertaling baseren we op de grondteksten en de Statenvertaling, maar dan geschreven in moderner Nederlands en indien mogelijk, of nodig, voorzien van een tekstuitleg. Voor deze tekst houden we een op inhoud gerichte opbouw van zinnen aan. We richten ons niet zo zeer op gelovigen, maar op mensen die God willen leren kennen.

Wil je teksten dieper onderzoeken, lees dan ook de Statenvertaling erbij. Daarin zijn bij elk vers ook aantekeningen beschikbaar. Zo kun je de tekst vergelijken en een beter beeld vormen van hoe teksten bedoeld zijn.

 

Kritiek

We zien toch regelmatig in vertalingen dat er nogal vrij wordt omgesprongen met de oorspronkelijke tekst om tot een leesbaar resultaat te komen. Zeker de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is daar een voorbeeld van. Daarin is toch wel veel opgeofferd voor de leesbaarheid en, in mijn ogen erger, ook voor een politiek-correcte aanpassing gekozen.

Zo zijn er aanpassingen die de kracht van teksten wegnemen en zelfs teksten een andere betekenis geven. Een goede leesbaarheid zoeken en hedendaagse taal gebruiken is een uitstekend idee, maar het mag niet ten koste gaan van wat er werkelijk staat, laat staan van de Waarheid.

We zullen dan ook in de artikelen rondom de tekst regelmatig dergelijke afwijkingen aanhalen en proberen vanuit de grondtekst aan te tonen waarom die afwijkingen niet kloppen.

 

Leesbijbel

Ik ben geen Schriftgeleerde. Ik ben ook maar een gewone, gelovige schrijver. De Bijbel is echter niet bedoeld voor Schriftgeleerden, maar voor iedereen! De apostelen waren ook gewone mensen, vissers, handelaren en dergelijke. Het waren geen intellectuelen, maar gewone mannen die Jezus volgden en op hun manier het Evangelie vertelden. Daarom schrijf ik aan deze 'Leesbijbel'.

Geleerden verzanden soms te diep in teksten. Je kunt de Bijbel heel (ver)taalkundig uitbrengen, maar dat maakt het wel moeilijk leesbaar en begrijpbaar voor wie minder met die taal bekend zijn. Met dit project proberen we de Bijbel weer bij de mensen te brengen.

 

Nee, ik heb de waarheid niet in pacht en betwist ook niet de kunde van Bijbelvertalers. Het is echter wel mijn overtuiging dat God tot gewone mensen spreekt en daar iedereen voor kan gebruiken. Het is mijn diep verlangen om zoekenden te vertellen over die geweldige Vader en ze op weg te helpen om thuis te komen bij onze Schepper.

Gods Woord is de waarheid! Met dit project proberen we zo goed mogelijk die waarheid voor iedereen beschikbaar te maken. Niet als wetenschappers, maar als gewone mensen met een diep geloof in de waarheid van de Bijbel. Zo hopen we duidelijk te maken wie God is en te vertellen over Jezus Christus en de weg naar ons hemelse huis.

 

Opzet

We begrijpen heel goed dat we als klein team, met maar één schrijver, niet even de hele Bijbel kunnen vertalen. Daarom hebben we voor een andere aanpak gekozen. We gaan kriskras door de Bijbel heen en brengen korte studies over verzen. Die verzen vertalen we grondig en dan voegen we ze samen tot tekst.

Dit project kan jaren duren en in het begin is er maar heel weinig tekst beschikbaar, maar volg ons en je ziet het project groeien! Ons hoofddoel is om mensen weer in contact te brengen met God. We doen dit gratis en op eigen kosten.

Kijk dus regelmatig op onze homepage of op het overzicht van 'Bijbel 2021'.

Goed idee om even een bladwijzer aan te maken ...

 

Copyright

Teksten die door ons zijn vertaald mogen door iedereen gebruikt worden, mits onveranderd en met eerbied voor Gods Woord. Om de tekst te beschermen tegen uitbuiting en misbruik, claimen we wel copyright op ons werk. Gebruik de teksten goed, lees ze en deel ze gratis uit. Wijs ook anderen op dit project en help ze op weg in de Bijbel.

Wil je echter commercieel met deze vertaling aan de slag, bijvoorbeeld om een betaalde papieren of digitale uitgave te maken, dan zul je eerst schriftelijke toestemming van ons nodig hebben en moeten aantonen dat winst geen doel is. We begrijpen dat het drukken van papieren uitgaven geld kost, maar winst maken op Gods Woord mag niet de bedoeling zijn!

 

Steun

We vragen niet om geld en zien dit als een prachtige taak. Gebedssteun is uiteraard wel altijd van harte welkom! Het is ook belangrijk dat mensen op dit project worden gewezen, dus deel ons werk met anderen.

Zie je onjuistheden in teksten, mail ons dan. We hebben helaas niet de tijd en capaciteit om iedere mail te beantwoorden, zullen dat ook niet doen, maar staan zeker open voor correcties.

Team Zout, 18 januari 2021

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen