Home » Columns » Archief » Algemene artikelen » Wetenswaardigheden » Sterftecijfers in grafieken

Sterftecijfers in grafieken

Laatste update: 16 november 2020 | Deze pagina wordt maar af en toe bijgewerkt!


Wetenswaardigheden

Op dit moment is er sprake van oversterfte in Nederland.

De gemiddelde oversterfte per week in 2020 lag na week 45 nog op ongeveer 153 mensen ten opzichte van griepjaar 2018. Dit was na week 28 nog ca. 179 mensen. In totaal was het verschil tijdens de meting in week 45 een oversterfte van 6866 t.o.v. 2018 en 10405 t.o.v. 2019. Dit valt nog net binnen de te verwachten normale oversterfte als gevolg van bevolkingsgroei en vergrijzing.

 

Ten opzichte van het 'rustige jaar' 2019 is het verschil nu 231 in plaats van 350 in week 26.

Voor deze berekeningen nemen we de topverschillen van de genoemde jaren.

 

Hieronder staat een grafiek met het totaal aantal overledenen per jaar van 2012-2020 t/m week 45.

Duidelijk is te zien dat de stijgende lijn gemiddeld niet echt afwijkt van eerdere jaren. De bevolking groeit en dus stijgt ook het gemiddeld aantal sterfgevallen al jaren.

 

Compensatie

In de grafieken valt ook goed te zien dat relatief zwakke staven vaak worden gevolgd door grotere. Dat heet compensatie. Mensen die een 'rustig' jaar nog overleefden, overleden helaas in een jaar met een zwaardere griep of corona.

Het jaar 2020 ligt nog precies op de te verwachten lijn in verhouding tot de bevolkingsgroei en grootte.

(bron cijfers: CBS - wel zelf even instellingen kiezen)

 

Daar er soms nog maanden later sterfgevallen worden gemeld, kunnen de aantallen nog marginaal veranderen.

 

Opmerkingen

Er is dus wel sprake van oversterfte in Nederland, maar in totaal valt die erg mee. Het ligt gewoon in lijn met de al jaren oplopende gemiddelde sterfte, die mede wordt veroorzaakt door bevolkingsgroei en vergrijzing.

De laatste weken neemt de sterfte wel weer toe en gaat het slepend gemiddelde weer omhoog. Het is echter te verwachten dat dit tijdelijk is en mogelijk later dit jaar weer deels wordt gecompenseerd door ondersterfte. Dit gebeurde ook na de eerste golf.

 

Andere oorzaken

Deze cijfers gaan over alle sterfgevallen, dus inclusief mogelijk meer zelfdodingen, geweldslachtoffers en niet goed behandelde andere ziekten, als gevolg van uitstel in de behandeling of het niet of te laat zoeken van medische hulp.

Er staat wel tegenover dat het aantal verkeersslachtoffers mogelijk lager uitvalt, daar er in de eerste golf en de zomermaanden minder werd gereden. Deze cijfers zullen waarschijnlijk pas volgend jaar bekend worden.

 

Sterftecijfers en besmettingen Nederland v.s. Zweden t/m half november:

In Zweden zijn nauwelijks maatregelen getroffen en wordt gekozen om de zwakkeren af te schermen. De economie zelf draait gewoon door en alles is verder open. Opvallend is dat Zweden het ten opzichte van Nederland qua besmettingen niet slechter doet, al moet erbij worden gezegd dat de golven daar iets later lijken te komen dan in Nederland. Qua sterfte gaat het in Zweden beduidend beter!

Rest dus alleen nog de grote vraag waarom we nog steeds die verstikkende maatregelen hebben en straks verplicht met kapjes op moeten lopen, terwijl de cijfers uit Zweden aantonen dat het totaal niet nodig is!

 

Kijk maar naar de grafieken hieronder (let op het verschil in schaalverdeling, wat een vertekend beeld kan geven):


Rating: 4.2 sterren
5 stemmen