Home » Columns » Archief » Algemene artikelen » Media en de Waarheid » Vrije meningsuiting

Vrije meningsuiting

21 september 2020


Wetenswaardigheden

Alle dictaturen passen een vorm van censuur toe. Staatskranten, zoals de vroegere Pravda (USSR), CNN als spreekbuis van de Democraten en zo meer. Censuur is van alle tijden. Ook tijdens de tweede wereldoorlog was censuur normaal. Maakt niet uit aan welke kant je stond.

Grootste kenmerk van censuur is het blokkeren en belachelijk maken van kritiek op de overheid of een bepaald standpunt. Uiteraard is er een grens aan vrijheid van meningsuiting, oproepen om iemand te doden of te vervolgen is bijvoorbeeld terecht strafbaar. Maar wanneer een andere mening al reden tot ingrijpen is, opelijk of verborden, dan is er iets goed mis.

 

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een van de grootste verworvenheden van de laatste eeuw. Mogen zeggen wat je denkt was nooit vanzelfsprekend. Helaas wordt ook nu onze vrijheid wat dat betreft weer ingeperkt.

Je mag tegenwoordig niet meer zeggen dat je wilt dat Zwarte Piet blijft, dat je hetero bent, of Christen, Moslim of Jood. Voor je het weet wordt je aangevallen en soms zelfs lichamelijk gemolesteerd. Christenen, Joden, hetero's en liefhebbers van Sinterklaas en Zwarte Piet, zijn nu bedreigde soorten.

 

Klimaat

Ook tegen 'klimaatverandering' mag je absoluut geen argumenten inbrengen. De vijandigheid tegen mensen met een andere mening over het klimaat en de maatregelen is gewoon eng. Het lijkt wel een sekte. Alle bewijzen ten spijt moet je mee in de waanzin van meer vlees-, eh windmolens, zonnepanelen, elektrische brandauto's en meer van die onzin.

Dat mensen het klimaat belangrijk vinden is geen probleem. Een probleem is wel dat ze dat ook andere mensen hun waarheid opdringen. Waarom moet een totaal niet economische en zelfs milieuvervuilende windmolen desnoods met bloed verdedigd worden, maar doet de mening van liefhebbers van een ongeschonden landschap er niet toe?

Dat windmolens en zonnepanelen helemaal niet zo milieuvriendelijk zijn is allang bekend. Maar ze moeten en zullen onze daken en weilanden vullen, want de lobby's vangen er zoveel lekker geld voor ...

 

Waar schiften wij op?

Ja, ook wij bepalen zelf welke content we op onze site plaatsen en welke niet. Dat heet vrijheid van meningsuiting. We plaatsen artikelen, video's en links naar content waarvan we denken dat het gelezen, gezien of gehoord moet worden. We hebben die vrijheid nog en die willen we gebruiken.

De blokkade en 'shadow banning' door de sociale media en grote techbedrijven maakt het voor de gemiddelde burger echter heel lastig om bij informatie te komen die niet 'politiek correct' is. Dat is voor ons reden om deze -toch vaak belangrijke en soms gewoon heel belangrijke- informatie eenvoudiger bereikbaar te maken.

 


Rating: 5 sterren
1 stem