Home » Archief » Algemene artikelen » Wetenswaardigheden » Kleine infoteksten » Wat is terreur volgens het wetboek van Strafrecht

Wat is terreur?


Terreur volgens het Wetboek van Strafrecht

Artikel 83b van het Wetboek van Strafrecht zegt:

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.