Europa neemt de macht over

23 september 2020


Het is uiteindelijk zover: Europa wil haar staten hun rechten afnemen en gaan regeren. Het nieuwe migratiepact van de Europese Commissie duidt daar in elke geval opnieuw op, want weigerende landen worden aangepakt.

Migratieplan

De Europese Commissie probeert een plan door te drukken dat alle macht naar haar organisatie overhevelt. Het gaat om 'Marrakesh-2', een plan voor het regelen van de migratie over Europa. Hoewel stellig wordt beweerd dat het 'vrijwillig' is, blijkt uit haar eigen plannen het tegenovergestelde. Zo is het niet langer nodig dat iedere onafhankelijke regering binnen de EU instemt, maar is een 'gekwalificeerde meerderheid' genoeg.

Dat houdt in dat de EU de macht overneemt, want het gedraagt zich daarmee als een zelfstandige staat. Een meerderheid is gemakkelijker te regelen, dan een 100% instemming. 'Onderdanen' van die staat, landen dus, hebben geen eigen zeggenschap meer, maar moeten buigen voor de 'meerderheid' binnen Europa. Daarmee is een Europese regering dan ook een feit, mocht dit worden goedgekeurd.

 

Gevolgen

De gevolgen van zo'n goedkeuring zijn niet te overzien. Er is dan een precedent geschapen om hetzelfde te doen over andere onderwerpen, zoals coronamaatregelen, belastingen, milieuregels en ga maar door. Feitelijk is instemmen met dit verdrag, instemmen met een Europese Staat.

Ook de problemen met de asielzoekers lopen verder op. Europa kan landen straks dwingen om haar verdeelsleutel te accepteren. Weliswaar zegt ze dat het vrijwillig is, maar er volgt direct daarop een zwaar dreigement dat de werkelijke plannen duidelijk maakt. Zo kunnen landen die in de eerste fase niet mee willen werken, later gedwongen worden tot het verplicht opnemen van asielzoekers en financiële boetes. Van vrijwilligheid is dus geen sprake!

 

Politiek

Het is maar afwachten of er in de Nederlandse politiek genoeg tegengas komt. Tot nog toe is het Forum voor Democratie het meest stellig: Nee tegen dat pact. Ook de PVV en mogelijk van Haga zullen wel tegenstemmen. De SGP was tegen het eerste verdrag, dus zal nu waarschijnlijk hetzelfde standpunt innemen. Van de rest is het afwachten, maar gezien de slaafse volgzaamheid aan godin Europa, vrees ik dat ze wel zullen meewerken aan het dienen van de nieuwe Europa-religie.

 

Stemmen

Eén ding is een feit: er moet nu echt gekozen worden voor wie we zijn. Zie je echt godin Europa als een oplossing, ondanks alle ellende die ze ons heeft gebracht en hoeveel vrijheid en culturele waardigheid ze ons heeft gekost, dan zul je met die religie (ik kan er geen ander woord voor vinden) mee moeten gaan en bij de eerstkomende verkiezingen moeten buigen voor haar macht.

Ben je echter van mening dat we geen afgoden moeten dienen, maar vrije mensen zijn, met een vrij land en een vrije meningsuiting, dan is de keuze op een partij die niet deze godin dient, de enige juiste.

 

Tot slot mijn mening

Ieder mens heeft recht op leven en vrijheid. Dat is zeker. Maar die krijgen we niet door slaafs Europa te volgen. Echte vrijheid heb je bij respect voor de ander. Je respecteert een ander, ook wanneer je het niet met hem eens bent. Het opleggen van wetten door een niet gekozen, dictatoriale machtsstructuur is geen teken van respect, maar van overheersing.

Europa wil onze heerseres worden. Wij kunnen voor haar buigen, of het hoofd opheffen en deze nieuwe 'religie' weerstaan. De keuze is aan ons!


Rating: 4.4 sterren
10 stemmen