De NPO en de waarheid

9 september 2020


Tijdens een crisis trekt de NPO meer kijkers dan ooit. Nederlanders vertrouwen op de staatsomroepen voor de waarheid en goede informatie. Maar is dat vertrouwen wel terecht? We duiken in het unicum dat "NPO" heet ...

Wat is de NPO

Het Nederlands Publiek Omroepbestel is in feite een, via de overheid, door de bevolking gesubsidieerde groep zenders en websites. In de Mediawet 2008 wordt de verdeling van zendtijd geregeld en die wordt weer bepaald door de raad van bestuur van de NPO.

Feitelijk bepaalt dus de raad van bestuur welk soort programma's we te zien krijgen. Deze is voor  financiering weer afhankelijk van de overheid en reclame. De overheid heeft dus een sterke vinger in de pap over wat we zien, lezen en horen.

 

Kernpunten

We hebben de kernpunten van de NPO van haar site wat samengevat. De gehele tekst kun je hier vinden.

De NPO zegt dat ze open is voor iedereen en dat de programma's onafhankelijk van politiek en commercie worden gemaakt. Ze wil zorgen voor meer begrip van zaken en voor elkaar en Nederland verder brengen. NPO zegt dat dit alleen kan als je echt open staat voor alle geluiden in de samenleving.

NPO zegt ook het hele verhaal te brengen. Als bron van informatie, inspiratie en ontspanning en als podium waar Nederland zijn cultuur en identiteit laat zien. Ze denkt Nederland te raken en samen te brengen met programma’s die maatschappelijke of persoonlijke impact hebben op alle generaties, politieke kleuren en afkomst.

 

Onafhankelijk

Ze zegt nieuwsgierig te maken naar andere meningen, inzichten, drijfveren en culturen en vanuit maatschappelijke betrokkenheid programma's te maken. Daarmee zegt ze de vele stromingen in onze samenleving te weerspiegelen. Ze wil een bijdrage leveren aan een open maatschappij, sociale samenhang en de kwaliteit van onze democratie. Ook zegt ze de culturele participatie en de persoonlijke groei van alle Nederlanders te stimuleren.

Op de site wordt extra de nadruk gelegd op haar onafhankelijkheid. Programma's zouden zonder commerciële en politieke invloeden tot stand komen, de informatie zou betrouwbaar zijn en het aanbod oorspronkelijk en herkenbaar voor alle Nederlanders.

 

De waarheid is bitter en gekleurd

Uit ons onderzoek (en dat van derden) blijkt echter dat de NPO enorm faalt in haar opzet en totaal niet onafhankelijk en representatief voor Nederland is. Ze brengt alleen 'politiek correct' nieuws en de programma's moeten daar aan voldoen. Elk tegengeluid wordt geweerd en er is geen enkele ruimte voor andere meningen.

Zo zal in een actualiteitenprogramma een 'tegenstander' altijd worden geconfronteerd met vier of vijf mensen die samen het tegengeluid zoveel mogelijk negatief benaderen en anders proberen het onder te sneeuwen door zelf aan het woord te blijven. Ook zal de gespreksleider nooit genoeg ruimte geven voor een tegengeluid tegen de gevestigde mening.

 

Politiek en commercieel

Het is duidelijk dat de NPO, in tegenstelling tot wat ze beweert, zwaar politiek en commercieel gekleurd is. Ze gaat altijd mee met de regering (zolang die tenminste politiek correct is) en draagt een heel andere ideologie uit dan een onafhankelijke programmering. Het is duidelijk een 'staatsomroep'.

Ook het regelmatig inzetten van commercieel actieve 'experts' roept vragen op over onafhankelijkheid. Zo was Ab Osterhaus regelmatig te gast om over covid-19 te praten, maar men is blijkbaar vergeten hoe hij er commercieel beter van werd door, in de tijd van de Mexicaanse griep, zijn - overigens zinloze en zelfs schadelijke - vaccins te kunnen verkopen. Ook zijn schandelijke vreugde over de eerste besmetting destijds, is schandelijk en verwerpelijk.

Instanties als het RIVM worden gesponsord door politieke organisaties, zoals de WHO en de Bill & Melinda Gates foundation, die overal een vaccinvinger in de wereldpap proberen te krijgen. Deze krijgen via de NPO alle ruimte om hun ideologie te spuien.

 

Tot slot

De Mediawet gaat niet alleen over de zenders NPO, maar heeft invloed op het gehele omroepbestel, dus inclusief regionale zenders, stadszenders en commerciële zenders. Zo mogen veel commerciële radiozenders maar zeer beperkt gesproken tekst hebben. Dit geeft de staatsomroep dan ook het monopolie om als enige een opiniezender te opereren. Dat dit gebeurt van onze belastingcenten maakt het alleen maar triester ...


Rating: 4.625 sterren
8 stemmen