Genesis

BV23 | 7-9-2023, bijgewerkt 24-10-23


Over het boek Genesis

De Hebreeuwse naam van het boek dat wij kennen als Genesis, betekent 'In het begin'.

Het woord 'Genesis' betekent oorsprong, bron, wording en is afkomstig uit de Griekse vertaling.

Het woord dat wordt gebruikt om God aan te duiden is in dit hoofdstuk 'Elohim' (aleim). Dit betekent 'goden' en wordt elders ook gebruikt om andere 'goden' te benoemen. Hier wordt het woord Elohim echter gebruikt om de grootsheid van de Enige en Almachtige God aan te duiden en als bevestiging van Gods almacht en sterkte. Elohim is dan ook niet de Naam van God, maar vertelt wie Hij is. Lees hier meer over Gods naam: De Naam van God.

In Genesis 1 t/m 2 vers 4 wordt chronologisch beschreven hoe de aarde en alles daarop en ook de hemelen zijn gemaakt. God heeft een plan en voert dat perfect uit. Wie de tekst goed leest zal al snel zien dat het scheppingsverhaal onmogelijk kan samengaan met de evolutieleer en andere ontstaanstheorieën.

Zonder de basis van dit eerste hoofdstuk (en boek) valt de Bijbel grotendeels als los zand (of losse verhalen) uit elkaar. Het is als de fundering van een huis, onmisbaar.

Misschien is dat wel de reden waarom er zoveel wordt gesleuteld en verdraaid aan dit prachtige scheppingsverhaal. Door deze beschrijving te verdraaien en in twijfel te trekken wordt ook de rest van Gods Woord ondergraven!

 


Genesis 1 - De schepping

 

1-2 In het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was chaotisch en leeg en de duisternis lag over het oppervlak van de diepte. De Geest van God bewoog over de wateren. 

3-5 En God zei: "laat er licht zijn" en het licht was er. God zag het licht en dat het goed was. God scheidde licht en duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht. En de avond en morgen waren voorbij: de eerste dag.

6-8 En God zei: "laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren, dat scheiding brengt tussen wateren en wateren". En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren onder het uitspansel van de wateren daarboven. En zo was het. En God noemde het uitspansel hemel. De avond en morgen waren voorbij: de tweede dag.

9-10 En God zei: "laten de wateren onder de hemel op een plek samenstromen en laat het land verschijnen". En zo ging het. God noemde het droge aarde en noemde de samengestroomde wateren zeeën en God zag dat het goed was.

11-13 Toen zei God: "laat de aarde gras voortbrengen, het kruid dat zaad zaait op de aarde en de bomen die vruchten met daarin het zaad van hun soort dragen". En zo ging het. En de aarde bracht gras en kruiden die zaad zaaien voort en bomen met zaaddragende vruchten van hun soort. En God zag dat het goed was. En de avond en morgen waren voorbij: de derde dag.

14-16 En God zei: "laten er lichten zijn in de hemelkoepel, om de dag van de nacht te scheiden. Laat ze tekenen zijn voor vastgestelde tijden, seizoenen en jaren. Laat ze als lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde" en zo was het. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om over de dag te heersen en het kleine licht om over de nacht te heersen. Hij maakte ook de sterren. 

17-19 En God plaatste ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, te heersen over dag en nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. De avond en morgen waren voorbij: de vierde dag.

20-23 En God zei: "laat de wateren bewegende levende zielen voortbrengen in overvloed en wat vliegt boven de aarde in de atmosfeer van de hemel vliegen". En God schiep de grote monsters en alle soorten bewegende, levende schepselen die de wateren in overvloed voortbrachten en alles wat vliegt met vleugels naar hun soort: en God zag dat het goed was. God zegende hen en zei: "wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Vul de wateren van de zee en laat wat vliegt zich vermeerderen op de aarde". En de avond en morgen waren voorbij: de vijfde dag. 

24-25 En God zei: "laat de aarde levende zielen voortbrengen naar hun soort: tamme dieren, alles wat kruipt op de aarde en de dieren van het land" en God zag dat het goed was. En God maakte de soorten dieren van het land, de soorten tamme dieren en alle op de aarde rondkruipende soorten en God zag dat het goed was. 

26-27 En God zei: "laten we de mensen maken naar ons beeld, lijkend op ons. Laat ze heersen over de vissen van de zee en over wat vliegt aan de hemel, over de tamme dieren, de dieren op het land en over de gehele aarde en alles wat daar op rondkruipt". En God schiep de mens naar zijn eigen beeld, Hij schiep hem naar Gods beeld; Hij schiep hem als man en vrouw.

28-30 En God zegende ze en God zei tegen ze: "wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over wat vliegt in de lucht en over elk bewegend dier op de aarde". En God zei: "kijk, Ik heb je elk kruid gegeven dat zaad zaait en over de gehele aarde groeit. En iedere boom die vruchten met zaad draagt: het zal jullie voedsel zijn. En aan ieder dier van de aarde, alles wat vliegt in de hemel en alles wat met een ziel kruipt op de aarde, geef Ik alle groene kruiden tot voedsel". En zo was het. 

31 En God zag alles wat Hij had gemaakt en zie: het was heel goed. En de avond en morgen waren voorbij:  de zesde dag.

 

Genesis 2:1-4| De schepping voltooid

1-2 Zo werden de hemelen en de aarde geschapen en al hun bewoners. Op de zevende dag voltooide God het werk dat Hij had gemaakt en op de zevende dag rustte Hij van al het werk dat Hij had gemaakt.

3 En God zegende de zevende dag en heiligde hem, omdat Hij op deze dag rustte van Zijn gehele werk, dat God door Zijn schepping had gemaakt.

4 Op deze volgorde werden de hemelen en de aarde geschapen, op de dag dat God 'IK BEN' de aarde en de hemelen schiep.

 

Op ons werk aan Bijbelvertaling 2023 (BV23) geldt copyright. Onze eigen vertaling mag gratis verspreid worden, zowel digitaal als fysiek, maar niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden verkocht of veranderd. Dit is puur om het werk te beschermen en misbruik of uitbuiting te voorkomen. 

 

Rating: 5 sterren
1 stem

Reageren

We experimenteren met de optie om te reageren. Opbouwende kritiek is zeker welkom! Reacties worden eerst gecontroleerd voordat we ze plaatsen, dit om spam en onzinnige reacties te blokkeren. Ook reacties met schunnige taal, schelden, discriminatie en andere kwetsend bedoelde inhoud worden niet geplaatst. Het in te vullen emailadres wordt niet zichtbaar geplaatst! 

Vanwege ons kleine team kan het tot enkele dagen duren voordat een reactie zal verschijnen. We vragen daar begrip voor.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.