Sterftecijfers vergeleken

Pagina's: Cijferoffensief gaat door

Laatste update: 5 oktober 2020 | t/m week 39, deze cijfers worden NIET meer bijgewerkt, dit is archief!


Wetenswaardigheden

Let op: kleine wijzigingen in aantallen kunnen nog maanden later door het CBS worden doorgevoerd. Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk.

* In de gebruikte CBS-cijfers van week 1 van jaren met onvolledige beginweken, zijn de missende dagen aangevuld met de laatste dagen van het vorige jaar, om zo tot een volle week te komen.

De onderlinge verschillen hebben vooral te maken met de sterkte van het jaarlijkse griepseizoen (ongeveer september tot april. In 2020 verving re rapportage van covid-19 het grootste deel van de griepslachtoffers.

 

Conclusie

Deze cijfers laten zien dat er bij het afkondigen van de eerste maatregelen (na week 10) nog geen enkele sprake was van een hogere sterfte. Er waren vijf jaren met hogere cijfers dan 2020. Ook bij het afkondigen van de lockdown (week 13) was er nog geen sprake van opvallende cijfers. Pas in week 15-18 was er een duidelijke piek te zien, die al snel weer tot normaal niveau terug daalde.

In de cijfers voor 2020 is het aantal sterfgevallen per week gemiddeld wel hoger dan in voorgaande jaren, maar dat past exact in de opgaande lijn sinds 2012, in overeenstemming met de bevolkingsgroei door immigratie en geboorte. De laatste jaren steeg het aantal doden per jaar met ongeveer 500 per jaar.

Op de onderste grafiek is duidelijk te zien dat er weliswaar oversterfte was, maar dat het verloop van de grafiek daarna normaliseert en hetzelfde pad volgt als de andere lijnen. Ook valt op dat in 2019 de gemiddeld cijfers beduidend lager waren, wat kan betekenen dat er dit jaar een soort inhaalslag was.

Uiteindelijk zullen de cijfers voor 2020 wellicht toch hoger uitvallen, daar de gemiste noodzakelijke en preventieve zorg en nog onbekende neveneffecten, zoals zelfmoord of eenzaamheid tijdens de coronatijd, zich pas later vertaalt in meer sterfgevallen.


Rating: 5 sterren
4 stemmen